Potenser inom homeopatiska läkemedel, vad är det?

Potens = spädningsgrad

Potenser inom homeopatiska läkemedel betyder spädningsgraden. Ofta använder man begrepp som låga och höga potenser. Med låga potenser menas de som anses ligga mer nära de traditionella allopatiska (skolmedicinska) läkemedlen. De höga är sådana potenser som avsevärt skiljer sig från dessa genom sin betydande spädning.

Man anger spädningsgraden i D eller C-potenser

Spädningsgraden i ett homeopatiskt läkemedel anges på två sätt. Den decimala skalan (tioskalan) som innebär att spädningen baserats i tiondelar kallas för D-potenser. Centimala skalan där spädningen baserats i hundradelar kallas för C-potenser. Med andra ord; för att få en D-potens tas 1 del av urtinkturen och späder med 10 delar alkohollösning och skakar för hand, då erhålls potensen D1. Därefter tas den 1 del av D1 och 10 delar alkohollösning för att få D2 osv. För få C1 potens tas en del av urtinkturen och späder med 100 delar alkohollösning.

Höga eller låga potenser?

Gränsen mellan höga och låga potenser kan man säga ligger mellan D1 och D6, medelhöga upp till D30 och verkligt höga potenser är dom som ligger upp till CM (hundra tusen spädningar). I till exempel Tyskland är det vanligt att man använder sig av lågpotenser i D6 och blandar olika medel i vad vi kallar för komplexmedel. Däremot använder man sig i England mer av enkelmedel i högpotens och i Sverige ofta av en blandning av dessa inriktningar.

Lägre potens än D4 får inte säljas i Sverige men är däremot vanligare i Tyskland. Dr Hahnemann fann dock att den homeopatiska potensen under D4 ofta medförde biverkningar från medlet.

Ingen större skillnad på tillvägagångssättet

Skillnaden mellan D- och C-potenser är spädningen och antal skakningar, det är ingen större skillnad på själva tillvägagångssättet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Översätt »