Dr Bachs blomsterterapi för stress och oro

Dr Bach

Dr Edward Bach (1886-1936) var en engelsk läkare, bakteriolog och immunolog. Han jobbade som kirurg vid University College Hospital i London och som husläkare vid sin privata klinik. Året 1917 opererades han akut efter att hade kollapsat på jobbet. Hans kollegor upptäckte då och opererade bort en malign tumör i mjälte. Sjukdomen gjorde att Bach omvärderade sitt liv och sökte efter ett holistiskt sätt för att hjälpa hela människan att läka snarare än att behandla enstaka symptom.

Hälsan och sjukdom

Dr Bach definierade hälsan som den fullständiga harmonin mellan kropp, själ och ande. Sjukdom är ett resultat av en bristande harmoni mellan dem. Att behandla bara kroppen utan att ta hänsyn till sinnet kan ge en tillfällig lindring men om orsaken fortfarande finns kvar kan den när som helst framträda igen i annan form, under en mycket varierande symptombild. Våra kroppsliga problem kan man se som en spegel som reflekterar mentala obalanser.

För att behandla obalanser sökte Dr Bach hjälp i naturens läkande kraft och har tagit fram en metod för att utvinna blomsteressenser med hjälp av konjak. Han experimenterade med flera växtkombinationer för att slutligen komma fram till sju olika kategorier av blomsterdroppar som hjälper till att bli av med de obalanser man hamnar i av olika anledningar t.ex. olyckor, stressituationer, trauma mm.

Blomsterdroppar

Blomsterdroppar verkar på ett subtilt plan i förhållande till våra känslor. Varje upplevd situation, bra eller dålig, är kopplad till en känsla. Genom blomstermedlens ”mjuka” tillvägagångssätt kan gamla mönster och inkapslade känslor lösas upp och möjliggöra nya friska tag i såväl svåra sjukdomstillstånd som relationer som kört fast.

Five Flower Remedy, de s.k. räddningsdropparna, är bra att ha alltid till hands. De lämpar sig bäst för akutsituationer och kan lindra kända och okända rädslor samt hejda en omedveten vilja att fly och försvinna. Passar utmärkt för både människor och djur.  Five flower remedy finns som droppar, granulat, spray och salva.  Granulatet utan alkohol lämpar sig bäst för barn, djur samt personer med alkoholintolerans. Vill du veta mer om Dr Bachs blomsterterapin besök gärna Bachs Centre.

Lämna ett svar