Cellsalter/Vävnadssalter

Cellsalter, även kallat för schüsslersalter är tillverkade enligt Wilhelm Schüsslers princip. Det innebär att själva urtinkturen mortlas i en tablettblandning för att uppnå rätt potens. Totalt så finns det 12 st biokemiska cellsalter.

I Sverige får homeopatiska läkemedel endast användas utvärtes eller intas via munnen (oralt). I samråd med en terapeut eller homeopat bestäms vilket homeopatiskt läkemedel som bör användas vid ett visst sjukdomstillstånd.

Inom EU och i Norge klassas alla homeopatiska preparat som läkemedel och alla homeopatiska läkemedel som säljs i Sverige skall vara registrerade av Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har då granskat och godkänt det homeopatiska läkemedlets säkerhet och kvalitet. Vid registrering tilldelas det homeopatiska läkemedlet ett registreringsnummer som finns på etiketten, homeopatiska läkemedel utan registreringsnummer är olagliga.

Översätt »