Komplexmedel

Här hittar du DCGs utbud av homeopatiska läkemedel i form av sammansatta medel så kallade komplexmedel. Homeopatiska komplexmedel innebär att man i samma läkemedel har ett antal olika enkelmedel som samverkar inom ett visst indikationsområde. Komplexmedel tillverkas i olika former t ex som tabletter och orala droppar.

I Sverige får homeopatiska läkemedel endast användas utvärtes eller intas via munnen (oralt). I samråd med en terapeut eller homeopat bestäms vilket homeopatiskt läkemedel som bör användas vid ett visst sjukdomstillstånd.

Inom EU och i Norge klassas alla homeopatiska preparat som läkemedel och alla homeopatiska läkemedel som säljs i Sverige skall vara registrerade av Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har då granskat och godkänt det homeopatiska läkemedlets säkerhet och kvalitet. Vid registrering tilldelas det homeopatiska läkemedlet ett registreringsnummer som finns på etiketten, homeopatiska läkemedel utan registreringsnummer är olagliga.

Översätt »