JIBA – Janssons Immunbiologiska AB

Företaget JIBA är beläget i Grebbestad och saluför bland annat Homeopatiska läkemedel från den tyska tillverkaren SANUM-Kehlbeck GmbH & Co.KG. SANUM-terapin utvecklades tillsammans av bakteriologen och mikrobiologen professor Günther Enderlein och av doktor Baum.

Tillverkningen av Sanum-Kehlbecks produkter är av mycket hög kvalitet och har sedan länge varit GMP-klassad, vilket innebär att man uppfyller mycket stränga hygieniska krav. GMP (Good Manufacturing Practice) innebär också att myndigheterna kontrollerar att produkterna tillverkas enligt gällande normer.

Företaget marknadsför immunbiologiska preparat, homeopatika, naturläkemedel och kosttillskott från Tyskland och Sverige. Hos oss kan du köpa produkter från deras sortiment, bland annat Notakehl D5, Quentakehl D5 och Sanukehl Cand D6 droppar.

Översätt »