Lemon Pharma

Lemon Pharma är ett ungt och innovativt företag specialiserat på utveckling, beredning och distribution av produkter för hälsomarknaden. Företaget, som grundades 2003 och ligger i Düsseldorf, distribuerar sina produkter exklusivt via apotek.

Huvudfrågan är att integrera insikt och erfarenheter från naturstudier i innovativa produkter som är snabba och enkla att använda i det dagliga livet. Människor och deras hälsa och välbefinnande är fokusen i deras arbete. I deras helhetssyn uppfattar företaget individen och hans eller hennes hälsa som en komplex struktur där varje element är viktigt. Psykiskt och fysiskt välbefinnande är nära sammanlänkat och har inflytande på varandra. Och det finns tillfällen då ett enda mindre element kan göra hela strukturen instabil – det är vad företaget vill motverka med sina produkter.

Lemon Pharma har lyckats överbrygga klyftan mellan tradition och innovation, mellan naturmedicin och moderna, användarvänliga produkter.