Sanum-Kehlbeck

SANUM-Kehlbeck är en tysk tillverkare av homeopatiska läkemedel. SANUM-terapin utvecklades tillsammans av bakteriologen och mikrobiologen professor Günther Enderlein och av doktor Baum.

Tillverkningen av Sanum-Kehlbecks produkter är av mycket hög kvalitet och har sedan länge varit GMP-klassad, vilket innebär att man uppfyller mycket stränga hygieniska krav. GMP (Good Manufacturing Practice) innebär också att myndigheterna kontrollerar att produkterna tillverkas enligt gällande normer.