Sanum-Kehlbeck

SANUM-Kehlbeck är en tysk tillverkare av homeopatiska läkemedel. SANUM-terapin utvecklades tillsammans av bakteriologen och mikrobiologen professor Günther Enderlein och av doktor Baum.

Tillverkningen av Sanum-Kehlbecks produkter är av mycket hög kvalitet och har sedan länge varit GMP-klassad, vilket innebär att man uppfyller mycket stränga hygieniska krav. GMP (Good Manufacturing Practice) innebär också att myndigheterna kontrollerar att produkterna tillverkas enligt gällande normer.

Historia

Genom att övervinna en allvarlig sjukdom kunde Heinrich Kehlbeck känna kraften i SANUM-preparat på sin egen kropp. Denna erfarenhet hade en så bestående inverkan på honom att han grundade SANUM-Kehlbeck-företaget 1973.

Heinrich Kehlbeck återvände från kriget på grund av en allvarlig skada i ryggen, vilket gjorde att gå mer och mer en börda för honom. Han genomgick många behandlingar, som emellertid var till liten hjälp tills han kom i kontakt med Enderleins preparat.

En granne som kom ur fångenskap med en öppen TBC berättade om en SANUM-terapeut från Bremen. Heinrich Kehlbeck blev förvånad över de goda resultaten och bestämde sig för att hantera denna form av terapi vidare. Han insåg snabbt effektiviteten och beslutade att inte bara ta förberedelserna själv utan också ta över distributionen för norra Tyskland. Så han träffade professor Dr. Känna och uppskatta Günther Enderlein personligen.