DCG Produkter 

All produktion sker enligt GMP

All produktion sker enligt läkemedelsindustrins krav på GMP (Good Manufacturing Practices) och under Läkemedelverkets tillverkningstillstånd. För dig som kund betyder det extra trygghet. Du kan således lita på att all tillverkning sker under noggrann kontroll, från råvara till färdig produkt.

DCG har ett eget distributionslager och distribution sker enligt läkemedelsindustrins krav på GDP (Good Distribution Practices). Vi samarbetar med flertal leverantörer och distributörer för att säkerställa kvalitén på produkten hela vägen till slutkonsument.

 

Egen produktutveckling / dcgprodukt

Vi arbetar aktivt med att utveckla och ta fram nya produkter för att möta dina behov. Dina åsikter är viktiga för oss, vi för gärna en dialog med dig för att förbättra vårt produktsortiment. Vi producerar egna varumärken såsom CareMe, CarboBas, arinca, Chlorella och Wild Yam (dcgprodukt).