Pollen 

Pollen är ett pulverformigt ämne som består av pollenkorn: manliga mikrogametofyter av utsäde, som producerar manliga könsceller (spermier).

Pollenkorn har en hård kappa gjord av sporopollenin som skyddar gametofyterna under deras rörelse från ståndare till pistil av blommande växter. Det är också från mankotten till honkotten av barrträd.

Om pollen landar på en kompatibel pistil eller en kvinnlig kon, spirar den och producerar ett pollenrör.  Det är överför spermierna till ägglossningen som innehåller kvinnlig gametofyt.

Enskilda pollenkorn är tillräckligt små för att kräva förstoring för att se detaljer. Studien av pollen kalla palynologi och är mycket användbar inom paleoekologi, paleontologi, arkeologi och kriminalteknik. Pollen i växter används för att överföra haploid manligt genetiskt material från anther av en enda blomma till stigmatisering av en annan i korsbestämning. Vid självbestämning sker denna process från en blommas anther till samma blommas stigma.

Pollen är ett sällan använt kosttillskott. På grund av jordbruksmetoder är det ofta förorenat av jordbruksbekämpningsmedel.

Pollenallergi

Atmosfärens allergena innehåll varierar beroende på klimat, geografi och vegetation. Data om förekomst och förekomst av allergiframkallande luftburna pollen, erhållna från både aerobiologiska studier. Och allergologiska undersökningar, gör det möjligt att utforma pollenkalendrar med den ungefärliga blomningsperioden för växterna i provtagningsområdet.

Därför pollenproduktion och spridning från år till år, beroende på mönstret av vädret före säsongen. Och förhållandena vid tidpunkten för antes, är det vanligtvis möjligt att förutsäga chanserna att stöta på höga atmosfäriska allergiframkallande pollenkoncentrationer i olika områden.

Aerobiologiska och allergologiska studier visar att pollenkartan i Europa. Det är också förändra till följd av kulturella faktorer, större internationella resor (t.ex. kolonisering av ragweed i Frankrike, norra Italien, Österrike, Ungern etc.) och klimatförändringar.

Under de senaste åren gav experimentella data om pollen och subpollen-partiklar struktur, pollens patogenetiska roll och interaktionen mellan pollen och luftföroreningar, nya insikter i mekanismerna för luftvägsallergiska sjukdomar.