131 kr137 kr

Homeopatiska läkemedel

Idag används homeopatiska läkemedel av mer än 100 miljoner människor runtom i världen för behandling av både akuta och kroniska sjukdomar.

Homeopatiska läkemedel tillverkas genom homeopatiska tillverkningsmetoder som beskrivs i homeopatiska farmakopéer. En råvara (såsom en växt) blandas med ett hjälpämne (t ex etanol) till en modertinktur. Modertinkturen späds därefter i hjälpämnet vilket kallas potensering. Homeopatiska preparat finns i en mängd olika potenser t ex D6, D30, C200, CM och tillverkas i olika former t ex granuler, tabletter, orala lösningar. I Sverige får homeopati endast användas utvärtes eller intas via munnen (oralt). I samråd med en terapeut eller homeopat bestäms vilket homeopatiskt preparat som bör användas vid ett visst sjukdomstillstånd.

Enkelmedel och komplexmedel

Homeopatiska preparat kan bestå av ett verksamt ämne (enkelmedel) eller en sammansättning av flera verksamma ämnen (komplexmedel).

Homeopatiska läkemedel ska registreras och godkännas

Inom EU och i Norge klassas alla homeopatiska preparat som läkemedel och all homeopati som säljs i Sverige skall vara registrerat av Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har då granskat och godkänt det homeopatiska preparatets säkerhet och kvalitet. Vid registrering tilldelas det homeopatiska läkemedlet ett registreringsnummer som finns på etiketten, homeopatiska läkemedel utan registreringsnummer är olagliga.

När du handlar homeopatiska preparat hos oss så kan du vara helt säker på att samtliga produkter erhåller högsta kvalité under hela produktionskedjan och att produkten är registrerad och godkänd enligt Läkemedelsverkets krav.

Översätt »