Din varukorg är tom

Vårt Hållbarhetsarbete

 

 

Välkommen ombord på DCGs hållbarhetsresa – där vi tar vårt miljöansvar på allvar!

Vår mission på DCG är att hjälpa alla att få leva ett så hälsosamt och bra liv som möjligt. Med produkter för hälsa har vår verksamhet ett starkt samhällsansvar och vi känner ansvar för kommande generationers framtid. 

Våra tre ledord; erfarenhet, empati och engagemang stöttar oss i alla beslut vi tar. Vårt engagemang innebär att vi alltid vågar vara öppna och nyfikna idag, för att göra det ännu lite bättre imorgon. 

Med stöd av våra ledord har vi nu genomgått en viktig omställning för att minska vår miljöpåverkan och förbättra vårt hållbarhetsarbete. Denna förändring innebär en övergång från våra äldre förpackningar med plast till uteslutande pappersbaserade material. 

Vår resa mot ökad hållbarhet har varit en planerad process som påbörjades med allvar under 2023. Även om denna förändring materialiseras först nu, har tankarna på att göra DCG mer hållbart funnits närvarande under en längre tid. 

Samarbete med experter för en hållbar utveckling

Denna förändring är resultatet av dedikerat arbete under 2023 för att hitta den mest hållbara lösningen för vår verksamhet. Vi är stolta över att ha samarbetat med experter och konsulter, det är genom gemensamma insatser som vi kan erbjuda en mer hållbar och ansvarsfull produktupplevelse för våra kunder.  

Våra beslut bygger på den insikten att återvinningen av papper är mycket mer utbredd och effektiv jämfört med andra material. Papper är ett resurssnålt och lätt återvinningsbart material. Vilket gör det till ett överlägset val när det gäller att minska vår totala miljöpåverkan. 

Med stöd från både RISE och Omställningslyftet har vi fått expertkunskap för att öka våra hållbarhetsinsatser. Deras specialistkunskap har varit en ovärderlig tillgång när det gäller att förstå nya material och tekniker för att välja mer hållbara förpackningsalternativ. 

Hållbart inflytande - kundens kraft i miljövänliga val

Idag vet vi att de som handlar av oss redan är mycket medvetna genom att de värdesätter naturlig hälsa samt hållbara miljövänliga val. Varje produkt du väljer att köpa hos oss är en handling av omsorg, både för din egen kropp och för miljön. 

Vi förstår vikten av att göra det enkelt för dig som kund att delta i hållbara val. Därför har vi valt vårt ytteremballage med återvinningssymboler samt att det går att lägga i samma återvinningskärl. Framåt så strävar efter att hela det yttre emballaget endast ska bestå av papper. Med detta gör vi återvinningen så enkel som möjligt för våra kunder. 

Lokal produktion

Vi är stolta över att producera kosttillskott och våra homeopatiska läkemedel lokalt i Göteborg. Att ha vår produktion i samma byggnad som vårt kontor, butik och lager skapar inte bara en smidig och effektiv verksamhet. Det minimerar också vår påverkan på miljön. 

Genom att ha kontroll över hela processen från produktion till leverans kan vi aktivt övervaka och anpassa våra metoder för att minimera avfall och energiförbrukning.

Tillstånd för produktion, distribution och lager

För att vi ska kunna lagra, sälja och exportera våra läkemedel har vi ett partihandelstillstånd. Detta utfärdas och godkänns av Läkemedelsverket som kontinuerligt ser över vår produktion och lager. Samt kommunens miljötillsyn där de kontrollerar vår verksamhet regelbundet. 

Partihandel måste även följa GDP (god distributionssed). GDP styr lagerhållning och distribution av läkemedel från tillverkning till leverans. Sammanfattat innebär det rätt läkemedel på rätt plats vid rätt tillfälle och med rätt kvalitet.

Läs mer om partihandelstillstånd och GDP

 

Säker produktion för bekymmersfri konsumtion

Vid produktion använder vi HACCP-metoden (Hazard Analysis Critical Control Point). 

De grundläggande principerna för HACCP:

  1. Identifiera faror, genom riskanalys
  2. Identifiera områden för kontroll för att förebygga och utesluta risker
  3. Fastställa gränsvärden för dessa styrpunkter,
  4. Övervaka styrpunkterna
  5. Fastställa åtgärder för om styrpunkterna inte är under kontroll
  6. Utföra regelbundna kontroller av princip 1-5 för att säkerhetställa effektivitet
  7. Se till att dokumentera och journal följa detta

Denna metod säkerställer att varje produkt genomgår strikta kontroller under hela produktionsprocessen för våra kunders säkerhet. Parallellt följer vi även Good Manufacturing Practice (GMP) som är ett regelverk som styr tillverkning och förpackning av läkemedel.

Vi följer riktlinjer från Livsmedelsverket och är konstant uppdaterade med den senaste forskningen. Dessutom håller vi oss till regelverk från European Food Safety Authority (EFSA) för att garantera högsta säkerhetsstandard. 

Anti-doping

För de som är elitidrottare och tävlar inom sport vill vi erbjuda produkter som är säkra. Med stort fokus på kvalitetssäkring vill vi garantera våra kunder att det inte finns några dopingklassade ämnen i våra produkter. 

Lysande framtidsutsikter

En viktig insikt vi har fått är att vår största energiförbrukning kommer från belysning, snarare än energiförbrukning i produktionsprocesser.

Detta har varit en ögonöppnare för oss och har gett oss möjlighet att fokusera på att optimera vår elanvändning. Som en konsekvens av detta har vi valt att fasa ut traditionella ljuskällor för att ersätta dem med energieffektivare alternativ. 

Ljuset leder vägen mot en lysande och hållbar framtid för DCG. Vi känner oss mycket hoppfulla när det kommer nya innovationer som kan förbättra vårt hållbarhetsarbete, som på sikt skapar en bättre värld för oss alla. Allra mest våra kommande generationer.