Dr Bach Blomsterterapi

Det finns 38 olika blomsterdroppar som används för behandling av lika många känslomässiga tillstånd. Dr Edward Bach är upptäckaren av dessa, som används för att påverka våra känslor och sinnesstämningar. De används också för att hjälpa oss att återfå balans och harmoni. De är helt ofarliga och kan kombineras med all slags medicin. De kan även användas till barn, djur och växter och för att förstärka effekten hos andra behandlingar.

Ingen av de 38 blomsterdropparna är skadliga eller vanebildande. Det finns ingen risk för överdosering, därför kan de användas av vem som helst. Detta var just Dr Bach´s syfte – ”heal thyself” – att människan skulle kunna bota sig själv.