Homeopatiska enkelmedel

Här hittar du DCGs utbud av homeopatiska enkelmedel. Homeopatiska enkelmedel innebär att man bara har ett verksamt ämne i läkemedlet. Alla våra enkelmedel tillverkas i granuler, vissa finns också i tablettform eller droppar. I granulform förekommer potenserna  D6, D12, D30 samt D200. Olika enkelmedel förekommer i olika potenser.

Granulerna har saccharos som bärare av det homeopatiska ämnet, tabletterna har laktos som bärare och droppar en lösning av renat vatten och etanol.

I Sverige får homeopatiska läkemedel endast användas utvärtes eller intas via munnen (oralt). I samråd med en terapeut eller homeopat bestäms vilket homeopatiskt läkemedel som bör användas vid ett visst sjukdomstillstånd.

Inom EU och i Norge klassas alla homeopatiska preparat som läkemedel och alla homeopatiska läkemedel som säljs i Sverige skall vara registrerade av Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har då granskat och godkänt det homeopatiska läkemedlets säkerhet och kvalitet. Vid registrering tilldelas det homeopatiska läkemedlet ett registreringsnummer som finns på etiketten, homeopatiska läkemedel utan registreringsnummer är olagliga.