Dr Reckeweg

Dr. Reckeweg & Co GmbH är en tysk tillverkare av homeopatiska läkemedel med en fabrik i Bensheim, Tyskland. De erbjuder ett brett sortiment och produkter av hög kvalité. Dr. Reckewegs homeopatiska läkemedel tillverkas i form av orala droppar och finns representerade i mer än 40 länder världen över.

I Sverige får homeopatiska läkemedel endast användas utvärtes eller intas via munnen (oralt). I samråd med en terapeut eller homeopat bestäms vilket homeopatiskt läkemedel som bör användas vid ett visst sjukdomstillstånd.

Inom EU och i Norge klassas alla homeopatiska preparat som läkemedel och alla homeopatiska läkemedel som säljs i Sverige skall vara registrerade av Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har då granskat och godkänt det homeopatiska läkemedlets säkerhet och kvalitet. Vid registrering tilldelas det homeopatiska läkemedlet ett registreringsnummer som finns på etiketten, homeopatiska läkemedel utan registreringsnummer är olagliga.