Alfaplex

Här hittar du DCGs utbud av Alfaplex-serien, en serie homeopatiska komplexmedel i tablettform där en sammansättning av olika enkelmedel samverkar inom ett visst indikationsområde.

I dessa preparat är de ingående homeopatiska ämnena oftast i potens D6 – D12. I några fall förekommer även potens D24-D30.

Alfaplex tillverkas av DCG Nordic AB och är registrerade och godkända enligt Läkemedelsverkets krav. Samtliga produkter från DCG Nordic AB är tillverkade enligt GMP (Good Manufacturing Practice) i egen produktionsanläggning i Västra Frölunda.

I Sverige får homeopatiska läkemedel endast användas utvärtes eller intas via munnen (oralt). I samråd med homeopat eller terapeut bestäms vilket homeopatiskt läkemedel som bör användas vid ett visst sjukdomstillstånd.

Inom EU och i Norge klassas alla homeopatiska preparat som läkemedel och alla homeopatiska läkemedel som säljs i Sverige skall vara registrerade av Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har då granskat och godkänt det homeopatiska läkemedlets säkerhet och kvalitet. Vid registrering tilldelas det homeopatiska läkemedlet ett registreringsnummer som finns på etiketten, homeopatiska läkemedel utan registreringsnummer är olagliga.