Arctic Root 500mg

153 kr

  • 40 tabletter
  • Växtbaserat läkemedel
  • Vid stressrelaterad nedsatt prestationsförmåga

Slut i lager

Arctic Root 500mg, 40 tabletter

Arctic Root med rosenrotextrakt är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid stressrelaterad nedsatt prestationsförmåga med symtom såsom trötthet, svaghetskänsla, irritabilitet och lindrig oro.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Dosering: Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett 1-2 gånger dagligen vid behov.
Förvaring:
 Förvaras utom syn-och räckhåll för barn. Förvaras högst vid 25ºC.

1 tablett innehåller: 144 mg rosenrotextrakt SHR-5, som torrt extrakt av rot av rosenrot (Rhodiola Rosea L.), (2,5-5,0:1).

Hjälpämnen: Methylparahydroxibensoat (E218), samt övriga hjälpämnen.

Läs bipacksedeln före användning. Rådgör med läkare om symtomen kvarstår längre än 2 veckor under användningen av läkemedlet eller om biverkningar som inte nämns i bipacksedeln uppträder. Rekommenderas ej till barn under 12 år, gravida eller ammande kvinnor.