A.Vogel Echinaforce tabletter

119 kr

  • Tablettform
  • Växtbaserat läkemedel
  • Extrakt av röd solhatt

I lager ✓

Echinaforce Tabletter, 120 tabl

Echinaforce är ett traditionellt växtbaserat läkemedel och en direkthjälp vid förkylning. Echinaforce tabletter innehåller extrakt av färskt extraherad Echinacea purpurea (röd solhatt) som traditionellt använts för lindring av symptom vid förkylning. När du börjar känna dig förkyld, ta en dos Echinaforce. Då lindras dina symptom snabbt. Du kan även ta produkten i förebyggande syfte under en begränsad tid. Ju tidigare du tar tabletterna desto snabbare får du lindring, du kan också ta Echinaforce när förkylningen brutit ut – även då lindras symptomen.

Effekten av Echinaforce är säkerställd under 50 år av utbredd användning, både i Sverige och i andra länder. Echinaforce är ett av världens mest använda traditionellt växtbaserade läkemedel vid förkylning. Produkten är kvalitetsgranskad av Läkemedelsverket och godkänd som användning för kortvarig profylax, det vill säga i förebyggande syfte och lindring av symtom vid förkylning.

Echinaforce finns även som orala droppar här! 


 

Dosering för vuxna och barn/ungdomar över 12 år:

Behandling vid pågående förkylning: 2 tabletter 3-5 gånger dagligen.

Profylax: 2 tabletter 3 gånger dagligen.

Använd inte Echinaforce om du har allergi mot korgblommiga växter som röd solhatt, prästkrage, maskros, kamomill, malört eller gråbo.

Echinaforce rekommenderas inte till barn under 12 år och får inte ges till barn under 1 år. Echinaforce rekommenderas inte heller till atopiker, gravida eller ammande.

Echinaforce ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Använd inte Echinaforce om du har någon pågående systemisk sjukdom som till exempel tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, MS, aids, hiv eller andra autoimmuna sjukdomar.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar eller om biverkningar som inte nämns på bipacksedeln uppträder.

Använd alltid Echinaforce enligt anvisningarna i bipacksedeln. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

Rekommenderas inte till barn under 12 år och ska inte ges till barn under 1 år!

 

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln före användning.

INNEHÅLL

Mängd: 120 tabletter

Ingredienser: 1 tablett innehåller: Torrt extrakt av Echinacea purpurea (L.) moench (röd solhatt), ört och rot, 6,2 mg, motsvarande 140 mg färsk ört och 8 mg färsk rot av röd solhatt. Laktosmonohydrat samt övriga hjälpämnen.

 

Var uppmärksam på att produktens ingredienslista, näringsinnehåll och förpackning kan förändras med tiden. Vi uppdaterar regelbundet, men ber dig att alltid kontrollera förpackningen på den köpta produkten.

Förvaring: Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.