Exmykehl D5

210 kr

  • 10 ml för oralt intag
  • Homeopatikum registrerat utan indikation

I lager

Exmykehl D5

Exmykehl D5 är ett homeopatiskt läkemedel i droppar för oralt intag. En förpackning innehåller 10 ml.

Homeopatikum registrerat utan indikation. Reg.nr:26704


REKOMMENDERAD DOS:

Doseras enligt rekommendation från homeopat eller naturläkare. Kontakta läkare om symptom kvarstår.

FÖRVARING:

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25°C.

HÅLLBARHET:

Se produktens märkning. Hållbarhetstid för öppnad förpackning 2 månader.

INGREDIENSER:

10 ml innehåller:
3,3 ml Candida albicans (cellinnehåll) D5. 3,3 ml Candida parapsilosis (cellinnehåll) D5. 3,3 ml Penicillium roquefortii (cellinnehåll) D5. Hjälpämne: 100% renat vatten. Kan innehålla delar av mögelsvamp i steril form.


Vill du veta mer om homeopati och vad behandlingsformen innebär?

Läs mer om homeopati och behandlingsformen här.