Pharma Nord Bio-Biloba

239 kr

  • 60 tabletter
  • Organiskt krom
  • Hög biotillgänglighet

I lager ✓

Pharma Nord Bio-Biloba 60 tabl

Bio-Biloba är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för behandling av långvariga symptom hos äldre människor såsom minnesbesvär, koncentrationssvårigheter, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla, sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Produkten är tillverkad under dansk farmaceutisk kontroll.

Ginkgo biloba (även känt som tempelträd) är ett uråldrigt träd och bladen från trädet har använts som huskur i århundraden. Idag, tack vare vetenskaplig forskning som har fördjupat de underliggande mekanismerna för de aktiva Ginkgo biloba-föreningarna, är det möjligt att tillverka högkvalitativa extrakt som levererar exakt samma mängd aktiva substanser med varje tablett. Bio-Biloba tillhör denna nya generation läkemedelsstandard, ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Produkter med Ginkgo biloba har blivit allt mer populärt, särskilt bland den åldrande delen av befolkningen.

 


Dosering:

Äldre: 1 tablett 1 – 2 gånger dagligen. Kontakta läkare om symptomen förvärras under använding av Bio-Biloba eller om biverkningar uppträder. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Rekommenderas inte till gravida eller ammande kvinnor. OBS! Bio-Biloba bör inte användas inom 2 veckor före planerad operation.

Rådgör med läkare före användning av Bio-Biloba om du:

  • har epilepsi
  • använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten, t.ex. warfarin eller acetylsalicylsyra

Rekommenderat intag bör ej överskidas. Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost. Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost och hälsosam livsstil.

INNEHÅLL

Mängd: 60 filmdragerade tabletter

Ingredienser: Aktiv substans: extrakt från Ginkgo biloba L., blad (ginkgo), Övriga innehållsämnen: mikrokristallin cellulosa, talk, hypromellos, titandioxid (E171), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat

Förvaring: Förvaras i rumstemperatur utom räckhåll för barn.