Rhinodoron, 20ml

119 kr

  • 20 ml
  • Vid torr och irriterad näsa
  • Från Weleda

I lager ✓

Weleda Rhinodoron Nässpray, 20ml

Rhinodoron från Weleda används för att fukta, rengöra och vårda näsans inre, speciellt för torra och irriterade slemhinnor samt skorpbildningar som den hjälper till att återuppbygga och läka. Rhinodoron kan även användas förebyggande vid t ex torr inomhusluft och som lindring vid snuva, även under hösnuvesäsongen när slemhinnorna kan vara mycket irriterade. Rhinodoron fungerar också till spädbarn. Den kan utan problem användas under längre tid.

Produkten innehåller Aloe Vera gel i fysiologisk saltlösning, det innebär att salthalten är anpassad till den mänskliga kroppsvätskan och lösningen tolereras då väl av slemhinnorna.

Det unika spraysystemet innebär att man inte behöver tillsätta konserveringsmedel till innehållet då ventil- och filtersystemet säkert förhindrar mikrobiell kontaminering av flaskinnehållet från sekret ur näsan eller inströmmande luft. Detta garanterar alltid en hygienisk användning även under längre tid.


Användning: Vuxna och barn över 6 år 2-6 ggr dagligen 1-2 spray i varje näsborre. Små barn och spädbarn 2-6 ggr dagligen 1 spray i varje näsborre.

Steg för användning 1

1. Rengör näsan grundligt

2. Ta bort skyddslocket

3. Håll sprayflaskan lodrätt och pressa ner spraydelen tills det kommer en dusch

Steg för användning 2

Vuxna och barn från 6 år: 2-6 gånger dagligen 1-2 sprayduschar i varje näsborre. Spädbarn och barn till 6 år: 2-6 gånger dagligen 1 spraydusch i varje näsborre. Vuxna och barn från 6 år Luta huvudet åt sidan och för in spraydelen i den ena näsborren. Håll flaskan lodrät ochspraya genom att pressa ner spraydelen en gång. Det rekommenderas att samtidigt andas in genom näsan och hålla för andra näsborren. Spädbarn och barn till 6 år: Lägg ner barnet och luta huvudet åt sidan. Spraya in i näsborren genom att pressa ner spraydelen en gång. För spädbarn ska man spraya försiktigt, så att sprayen inte utövar för mycket tryck på de ömtåliga nässlemhinnorna 4. Upprepa behandlingen i den andra näsborren. 5. Torka rent spraydelen efter användningen och sätt på skyddslocket. Av hygieniska själ bör man aldrig låna ut sprayen till andra personer. Dra aldrig av spraydelen av flaskan. Om sprayfunktionen skulle fungera sämre en kort stund (t.ex. pga ej lodrät ställning av flaskan) används pumpmekanism ett par gånger i lodrät position tills spraymolnet sprayas ut igen.

OBS! Använd ej efter näsoperationer och skador i näsområdet eller vid överkänslighet mot Aloe Vera.
Vid användning enligt rekommendation finns inga särskilda betänkligheter. Informera din läkare (apotekare, vården) om du har någon allergi eller intar andra mediciner. Rhinodoron kan användas under graviditet och amning.

 

FYI – Av tekniska skäl kan flaskan inte tömmas fullständigt. Det har dock tagits hänsyn till den resterande vätskemängden vid fyllningen. Används före utgångsdatum som anges efter timglassymbolen.

 

INNEHÅLL

Mängd: 20 ml

Ingredienser: 1 g lösning innehåller 5 mg natriumklorid, 5 mg kaliumklorid, 5 mg Aloe Vera gel, sterilt vatten.

Förvaring: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.