Zink i kampen mot förkylningsvirus- går det?

förkyld

Den livsnödvändiga mineralen zink spelar en viktig roll i antiviral immunitet och hämmar tillväxten av bl.a. förkylningsvirus. Samtidigt bidrar zink till ett normalt fungerande immunförsvar vilket är både A och O för kroppens förmåga av att bekämpa infektioner. 

Vad visar studier på Zink?

Eftersom det finns kliniska studier som både noterat en signifikant effekt av zinktillskott och andra studier där ingen effekt märktes jämfört med placebo, så har zinktillskott länge varit omdebatterat vid behandling av förkylningssymptom. Låt oss titta närmare på detta, möjligtvis närmar vi oss en lösning här.

2017 publicerade dr. H. Hemilä från University of Helsinki en metaanalys, dvs en studie som analyserar tidigare publicerade vetenskapliga studier. I detta fallet hade sju slumpmässiga dubbelblind placebokontrollerade studier med zinktillskott i pillerform analyserats. Totalt ingick data från 575 personer med förkylningssymptom i analysen (1).

I studierna intogs upp till 100 mg zink per dag vid förkylningssymtom, vilket är betydligt högre än de rekommenderade dagliga doserna inom EU. Analysresultatet visade att 70 procent av de som tog zink hade återhämtat sig från sin förkylning efter fem dagar jämfört med 27 procent av deltagarna som fått placebo. 

Det visade sig också att behandlingen med zink var effektiv oavsett ålder, kön eller allergier. Det fanns heller inte bevis för att högre doser fungerade bättre än lägre doser per dag.  

Enligt dr. Harri Hemilä slutsats skulle zinkbehandling kunna vara effektiv på kort sikt, men är inte lämplig för långsiktiga behandlingar gällande förkylningssymptom p.g.a. risk för zinktoxicitet.

Hur kan du testa om du lider av zinkbrist?

Det finns ett enkelt sätt att ta reda på om du lider av zinkbrist – till hjälp tar du dina smaklökar då dessa styrs av enzymer som är zinkberoende. Du tar ca 15 ml Zinkstatus (zinksulfat) i munnen och håll kvar i ca 10-15 sek. Om det smakar strävt, metalliskt och obehagligt så har du bra zinkvärden. Däremot smakar det vatten eller svag sötaktigt smak då är det tecken på zinkbrist.

Vilket zinktillskott ska du välja?

Ja, det finns många zinktillskott i marknaden och det kan vara svårt att välja. Det du ska tänka på är kontrollera innehållslistan och ha så få eller inga tillsatser som möjligt, eftersom vissa tillsatser t o m kan binda zink och därmed förhindra zinkupptaget. 

Källor:

  1. Zinc lozenges and the common cold: a meta-analysis comparing zinc acetate and zinc gluconate, and the role of zinc dosage. H Hemilä

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *