Quentakehl D5

219 kr

  • 10 ml
  • Distribueras av Jiba
  • Homeopatikum registrerat utan indikation

I lager

Quentakehl D5

Quentakehl D5 droppar är ett homeopatiskt läkemedel som distribueras av Jiba.

Homeopatikum registrerat utan indikation. Reg.nr:26830


REKOMMENDERAD DOS:

Doseras enligt rekommendation från homeopat eller naturläkare. Kontakta läkare om symptom kvarstår.

FÖRVARING:

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25°C.

HÅLLBARHET:

Se produktens märkning. Hållbarhetstid för öppnad förpackning 2 månader.

INGEDIENSER:

10 ml innehåller:
10 ml Penicillium glabrum(cellinnehåll) D5. Hjälpämne: 100% renat vatten.

Läs mer om homeopati och behandlingsformen.