Sanukehl Cand D6 droppar

319 kr

  • 10 ml
  • Orala droppar
  • Homeopatikum registrerat utan indikation

I lager

Sanukehl Cand D6

Sanukehl Cand D6 droppar är ett homeopatiskt läkemedel som distribueras av Jiba.

Homeopatikum registrerat utan indikation. Reg.nr:26861

 


DOSERING:

Doseras enligt rekommendation från homeopat eller naturläkare. Kontakta läkare om symptom kvarstår.

FÖRVARING:

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25°C.

HÅLLBARHET:

Se produktens märkning. Hållbarhetstid för öppnad förpackning 2 månader.

INGREDIENSER:

10 ml Candida albicans (cellextrakt) D6. Hjälpämne: 100% renat vatten.