Din varukorg är tom
falsefalse

Selen och din sköldkörtel – bra att veta!

 • Energi och Fokus,
 • Hälsa & Harmoni,
 • Kvinnohälsa,
 • Mineraler

Selen bidrar bland annat till normal sköldkörtelfunktion – här går vi lite närmare inpå det och du får en djupare inblick i hur selen fungerar och verkar i kroppen. Det essentiella näringsämnet selen spelar en viktig roll i sköldkörtelhälsan, reproduktion och i DNA-syntes. Selen skyddar dig också från infektioner och skador till följd av oxidativ stress.

Du hittar selen naturligt främst i kött, skaldjur, gryn och paranötter. Beroende på vart i världen du bor och hur din kosthållning ser ut får du i dig får vi alla i oss olika mycket Selen. Selenhalten i jorden skiljer sig markant mellan olika världsdelar. Jorden här i Sverige är selenfattig och p g a detta får våra grödor härifrån naturligt lägre selenhalter.

Vad är tecken på selenbrist?

Bor du i ett område med låga selennivåer i jorden löper du också en ökad risk för selenbrist. Eftersom selen finns i högre halter i animaliska produkter kan vegetarianer och veganer riskera att utveckla selenbrist likaså personer som gått igenom en gastric bypass, har olika tarm-, matsmältnings- eller absorptionsproblem som t ex Crohns sjukdom.

Några av de vanligaste symptomen på selenbrist är (1):

 • Infertilitet
 • Håravfall
 • Hjärndimma och koncentrationssvårigheter
 • Viktökning
 • Trötthet
 • Försämrat immunförsvar
 • Olika sköldkörtelsjukdomar så som hypotyreos, subklinisk hypotyreos, Hashimotos hypotyreos, struma, sköldkörtelcancer, Graves sjukdom (hypertyreos).
Hur påverkar selen, jod och zink sköldkörteln?

Hur påverkar  selen, jod och zink sköldkörteln?
Selen är en av nyckelspelarna för sköldkörtelns hälsa och dess hormonproduktion. På grund av detta är det just sköldkörteln som har den högsta koncentrationen av selen i kroppen. Därför är optimala selennivåer nödvändiga för att förebygga sköldkörtelsjukdom, men även för att gynna din allmänna hälsa (2). Selen arbetar i synergi med jod och tillsammans aktiverar de tre selenberoende enzymer som i sin tur aktiverar och inaktiverar sköldkörtelns hormoner. Den biokemiska processen är grundläggande för en välfungerande och optimal ämnesomsättning (3).

Zink och sköldkörteln

En annan mineral som tillsammans med selen påverkar sköldkörtel är zink. Zink behövs för att sköldkörteln ska kunna tillverka T3, T4 och TSH hormoner och zinkbrist kan leda bl.a. till hypotyreos (4). I forskningsstudier har man sett att tillskott av antigen zink eller selen och zink har lett till en förbättrad sköldkörtelfunktion hos kvinnor med hypotyreos (5). I en annan liten studie (case study) har två unga kvinnor med zinkbrist tagit zinktillskott i fyra månader och har vid studiens slut uppmätt förbättrade nivåer av alla sköldkörtelhormoner (framför allt T3) samt RMR värdet (Resting Metabolic Rate) (6).

 

Vad säger forskning om Selen och sköldkörteln?

Forskningsstudier har visat ett samband mellan selentillskott och sköldkörtel- och immunfunktion. Till exempel:

 • Flera studier har visat att selentillskott sänker TPO antikroppar, liksom symtom på hypotyreos (1).
 • För personer som inte har selenbrist har selentillskott visat sig ha en betydande inverkan på immunförsvaret genom att öka produktionen av T-celler och NK-celler som är en del av immunförsvar mot tumörer och infektioner (7).
 • Selentillskott har en effekt på nivåerna av sköldkörtelantikroppar hos personer med Hashimotos hypotyreos (8). Författare utvärderade både TPOAb och TgAb antikroppsnivåer vid tre, sex och 12 månaders selentillskott i två grupper av Hashimotos patienter: en grupp som får levaxin (sköldkörtelhormonersättningsbehandling) och den andra med nydiagnostiserade patienter enbart selen. De som behandlades med levaxin och selen fick signifikant lägre TPOAb-nivåer efter tre månader och fortsatte att sänka efter sex och 12 månader. TgAb-nivåerna sänkte inte förrän efter 12 månader. I den andra gruppen resulterade selentillskott i av TPOAb-nivåerna sänkte efter tre månader, men inte efter sex eller 12 månader, medan TgAb sänkte efter tre månader, men inte efter sex eller 12 månader. Vilket tyder på att selen skulle kunna påverka levaxinbehandling positivt.
 • Enligt studier kan 200 mikrogram selen per dag hjälpa till att sänka antikroppsnivåer och förbättra måendet hos personer med Hashimotos hypotyreos (1, 9). Tillskott mellan 100-300 mg selen dagligen resulterat i en förbättrad sköldkörtelfunktion hos personer med Graves sjukdom (hypertyreos) men effekten avtog efter 9 månader (10).
Vilket selentillskott skall man ta?

Det finns två former av selen: organiskt (selenometionin och selenocystein) och oorganiskt (selenat och selenit). Båda formerna är godkända selenkällor, men forskning har visat att den organiska formen av selen kan vara mer effektivt eftersom kroppen absorberar mer än 90% av organiskt selen men bara runt 50% av den oorganiska formen (1).

 

 

Bloggat av: Karolina Hoffmann Ph.D.

Källor:
 1. Santos LR et al.: Selenium and Selenoproteins in Immune Mediated Thyroid Disorders. Diagnostics 2018, 8, 70. 
 2. Ventura M et al.: Selenium and Thyroid Disease: From Pathophysiology to Treatment, Int. J. Endocrin vol. 2017, 
 3. Triggiani V et al.: Role of iodine, selenium and other micronutrients in thyroid function and disorders. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2009 Sep;9(3):277-94.
 4. Rink L, Gabriel P.: Zinc and the immune system. Proc Nutr Soc. 2000 Nov;59(4):541-52. 
 5. Mahmoodianfard S et al.: Effects of Zinc and Selenium Supplementation on Thyroid Function in Overweight and Obese Hypothyroid Female Patients: A Randomized Double-Blind Controlled Trial. J Am Coll Nutr. 2015;34(5):391-9.
 6. Maxwell C, Volpe SL.: Effect of zinc supplementation on thyroid hormone function. A case study of two college females. Ann Nutr Metab. 2007;51(2):188-94. 
 7. Avery JC, Hoffmann PR.: Selenium, Selenoproteins, and Immunity. Nutrients. 2018 Sep 1;10(9):1203.
 8. Wichman J, et al.: Selenium Supplementation Significantly Reduces Thyroid Autoantibody Levels in Patients with Chronic Autoimmune Thyroiditis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Thyroid.Dec 2016. 1681-1692.
 9. Toulis KA, et al.: Selenium supplementation in the treatment of Hashimoto’s thyroiditis: a systematic review and a meta-analysis. Thyroid. 2010 Oct;20(10):1163-73. 
 10. Zheng H, et al.: Effects of Selenium Supplementation on Graves’ Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2018.