Ledins

Verksamheten startade i Stockholm 1923, baserat på egenutvecklade behandlingsprincip Ledin-metoden.

Under de nästan 40 år som Birger Ledin drev sitt hälsohem utvecklade han sina egna metoder och hälsokostprodukter baserat på sina erfarenheter. Ledin-metoden och dess principer för näring och rening beskrivs i hans bok Four Ways to Bring Out.

Ledins, som företaget brukar kallas, koncentrerade sig på produkter som används i Ledin-metoden, dvs. produkter som främjar funktionen i mag-tarmkanalen, njurarna, huden och luftvägarna. Centrala produkter var medicinska teer och flytande produkter, så kallade elixirer, samt Clysmatic tarmsköljningsutrustning. På näringssidan utvecklades ett omfattande utbud av hälsokost.